home

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง บนถนนสาย ตก. 1003 แยก ทล.1 - บ้านโป่งแดง อำเภอสามเงา/ บ้านตาก/เมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทาง ด้วยความประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร บนถนนสายตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข12.- บ. หินโค้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 18:00

ขทชตาก ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ขทช.ตาก ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการซ่อมบำรุงถนน

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนสาย ตก.5010 แยก อบจ. - บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง / บ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 17:15

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทางถนนสายตก 5010 แยกทาง อบจ.-บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง/บ้านตากจังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทางด้วยความ ประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 17:00

ข่าวทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 – บ้านเสรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 14:11

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1206 – บ้านช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 14:05

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบทตาก จังหวัดตาก

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดตาก

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 14:54

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 – บ้านพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก

งานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บ้านพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 14:32

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านโปงแดง อ.สามเงา,อ.บ้านตาก,อ.เมือง จ.ตาก

วันที่ : 21 พ.ค. 2561 16:42

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110 – บ้านหนองแดน อ.วังเจ้า จ.ตาก

วันที่ : 21 พ.ค. 2561 16:39

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 – บ้านพบพระหนือ(ตอน 2) อ.แม่สอด,อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 11 พ.ค. 2561 16:52

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ตก.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 – บ้านเสรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ตก.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 – บ้านเสรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 16:24

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ตก.4014 แยก ทล. 1090 – บ.พบพระเหนือ อ.แม่สอด,อ.พบพระ จ.ตาก

ก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 – บ้านพบพระเหนือ อ.แม่สอด,อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 15:05

logo
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สายตก.4011 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1357 - บ.แม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สายตก.4011 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1357 - บ.แม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ : 27 ก.พ. 2561 16:44

ข่าวทั้งหมด

หน้า

คุณธรรมหลัก ๔ ประการ

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 14:30

ประกาศกรมทางหลวงชนบท "หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม"

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 14:15

ประกวดตราสัญลักษณ์ "กรมทางหลวงชนบท"

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 14:15

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนสาย ตก.5010 แยก อบจ. - บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง / บ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และปลอดภัย

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 13:45

ประชาสัมพันธ์ "สายด่วนไทยนิยม" ประชาชนใกล้ชิดพึ่งพิงรัฐบาล กับ4ช่องทางที่สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนต่อรัฐบาล บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

วันที่ : 03 พ.ค. 2561 13:00

8 เส้นทางเลี่ยงฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางเลี่ยง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จำนวน 8 เส้นทาง ผู้เดินทางสัญจรใช้รถใช้ถนน" ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ สอบถามเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ทางหลวงชนบท โทรสายด่วนทางหลวงชนบท 1146 และร่วมรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ด้วยนะคะ

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 16:15

สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

 

 

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 15:30

อุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ : 12 ก.พ. 2561 17:45

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 10:30

ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

  

อินทราเน๊ต
 

 

page