home

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร บนถนนสายตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข12.- บ. หินโค้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจร บนถนนสายตก.2012 แยกทางหลวงหมายเลข12.- บ. หินโค้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มาอย่างสะดวก และปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง ถนนสายตก 5010 แยกทาง อบจ.-บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง/บ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทางด้วยความ ประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง ถนนสายตก 5010 แยกทาง อบจ.-บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง/บ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทางด้วยความ ประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 18:00

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชบริเวณไหล่ทาง บนถนนสาย ตก. 1003 แยก ทล.1 - บ้านโป่งแดง อำเภอสามเงา/ บ้านตาก/เมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ 2 ข้างทางสวยงามประชาชนเดินทาง ด้วยความประทับใจ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 17:15

ข่าวทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านวังแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ : 26 ก.พ. 2562 09:48

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 จำนวน 2 โครงการ

วันที่ : 01 ก.พ. 2562 15:56

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บ้านพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:54

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านวังแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:51

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านนาตาโพ อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:47

ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - บ้านร่มเกล้าสหมิตร อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:43

ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:39

ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110 - บ้านหนองแดน อ.วังเจ้า จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:36

ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตก.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1357 - บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:26

ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางถนนเชิงลาดสะพาน สาย ตก.004 สะพานสามเงาสัมพันธ์ อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 19:23

ข่าวทั้งหมด

หน้า

สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

 

 

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 15:30

อุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ : 12 ก.พ. 2561 17:45

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 10:30

ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:00

กระทรวงคมนาคม ได้อำนวยความสะดวกด้านคมนาคมรองรับประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดทำ ภาพอินโฟกราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์การบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี จำนวน 9 แผ่น

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 09:30

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 17:15

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อประชาชนผู้เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 20:00

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อประชาชนผู้เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 19-31 ตุลาคม 2560

วันที่ : 09 ต.ค. 2560 08:45

logo
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 28 ก.ย. 2560 12:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

  

อินทราเน๊ต
 

 

page